Verksamhetsberättelse för året juli 2015 – juli 2016

Den 9 juni fick Ragunda station besök av Svenska Motorvagnsklubben från Falköping. Besökarna, ca 50 personer, en del från utlandet kom med motorvagn från Falköping för fortsatt färd mot Vassijaure.

Under det korta besöket gavs information om stationens historia och museet visades. Ett trevligt inslag var f d stationskarlen Einar Wängmans berättelse om verksamheten vid stationen under kraftverksepoken.

Måndag den 6 juli samlades ett 20-tal medlemmar till årsmötet.

Veckan efter årsmötet genomfördes traditionsenligt ”Öppet Hus” på stationen med följande aktiviteter.

Tisdag den 7 juli kåserade Sten Gustavsson om tåg och tågresor till intressanta platser. Därefter invigdes den ” ny- gamla” stationsklockan under Pär Holmbergs ledning. Boris Nordvall och Johnny Halvarsson underhöll med dragspelsmusik.

Torsdag den 9 juli spelade Helene Fors på sin gitarr och sjöng välbekanta sommarmelodier.

Tisdag 7 juli – lördag 11 juli: Järnvägsmuseet visades liksom en mindre utställning av tavlor med tågmotiv.

Kaffe med bröd mm erbjöds besökarna liksom lotterier med fina vinster.

Arrangemangen har varit uppskattade och besökarna under veckan uppgick till ca 300 personer.

Under vintern med början i advent har stationshuset och stationsområdet varit upplyst.

Antalet medlemmar i föreningen har ökat. Vid årsskiftet var antalet 86 personer.

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden.

Tack!
Styrelsen framför härmed ett stort tack till alla medlemmar, gåvogivare och alla som bidragit till att föreningen har kunnat genomföra sin verksamhet!

Vi önskar Er alla en trevlig sommar och ”Välkommen till Stationen” även i år!

Styrelsen

Per-Göran Strömmer                 Bengt Wängman                        Margareta Helleman Olani
Pär Holmberg                            Yvonne Andersson                     Ann Natanaelsson                      Oskar Mortensen