Medlemsbrev mars 2017

God fortsättning alla medlemmar!
2017 har rullat några månader.

Här kommer en hälsning från styrelsen och vi ser framåt mot ett nytt händelserikt år.

Styrelsen fick följande sammansättning vid årsmötet 2016:

Ordförande: Stefan Nilsson
Ledamöter: Yvonne Andersson, Pär Holmberg, Oskar Mårtensson, Ann Natanaelsson, Bengt Wängman
Revisorer: Sonja Solander, Lennart Jonsson
Valberedning: Lisbeth Åkermo, Jenny Nordenström, Gunvor Jonsson

Vi har haft två möten under 2016. Konstituerande möte och ett styrelsemöte den 8 oktober.

Beträffande verksamheten under 2017 hänvisas till verksamhetsplanen som antogs vid årsmötet.

Vad händer utöver planen?

Lördagen den 20 maj får vi besök av Svenska Järnvägsklubben, som genomför en resa och vill besöka museet. Dagen är inlagd i kalendern. Ni som har möjlighet anslut.

Pär kommer under juni att måla ena gaveln på stationshuset.

Vecka 29, Vildhussveckan, så räknar vi med årsmötet på måndag och att vi genomför stationsveckan under den veckan, med avslut på lördag med sånginslag i någon form. Lämna gärna tips.

Medlemsavgiften är oförändrad: 50 kr

Tusen tack för att du är medlem och för gåvor vi fått under 2016!
Gåvor och bidrag mottages tacksamt.

Vi önskar god fortsättning på 2017!

Varma hälsningar
Styrelsen