Byggnadsminnesförklaring av Ragunda station

Länsstyrelsen har tyvärr avslagit vår ansökan om byggnadsminnesförklaring av Ragunda station. Det är alltså ett avslag men samtidigt ett mycket positivt uttalande om värdet av att bevara stationen och faktiskt en försäkran om att byggnaden redan har ett starkt skydd i detaljplan. Dessutom kan man notera den hoppingivande åsikten att hela samhället är intressant som kulturmiljö! Så jag tror inte att vår ansökan var helt förfelad möda ändå.

Läs svaret från Länsstyrelsen här!
För att läsa skrivelsen från Länsstyrelsen krävs Adobe Reader som är ett kostnadsfritt program som kan laddas ner här.

Ansökan om byggnadsminnesförklaring finns som bilaga till årsmötesprotokollet 2011.

Sven Trolldal
Ordförande

 

Kommentarer inaktiverade.