Styrelse mm

Enligt beslut på årsmötet 2018 är föreningen vilande.

Vid frågor kontakta
Stefan Nilsson, s.nilzzon@telia.com
Per Holmberg, holmbergragunda@hotmail.com